Zkratka: T3_S
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 2 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 1,34 2,73 nmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií.

 

Pokyny k odběru:
Doporučený typ vzorků je sérum a Li-HEP plazma.
Pokyny k preanalytice:
Sérum či plazmu co nejrychleji fyzicky oddělte od buněk.

 

Powered by BetterDocs