T4 volný_S

Tyroxin volný

Zkratka: fT4_S
Jednotky: pmol/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza (LEIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 6 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 14,3%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 7,85 14,4 pmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták Access Free T4 (Beckman Coulter 2015)

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Mimo sérum lze možno stanovit v plazmě odebrané do heparinu sodného, litného nebo do K3EDTA.
Pokyny k preanalytice:
Separaci séra nebo plazmy provést do 6 hodin od odběru žilní krve.

 

Powered by BetterDocs