Zkratka: TEST
Jednotky: µg/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza (LEIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 7 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
Hodnoty vyjářené v ng/ml
Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 99R+ 0,0 0,75 nmol/l
M 0D 99R+ 1,75 7,81 nmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták Access Testosterone (Beckman Coulter 2016)

 

Pokyny k odběru:
Stanovení lze provádět i v plazmě, použijte odběrový systém s heparinátem lithným. Transport krve do laboratoře v den odběru.

 

Powered by BetterDocs