Anti-TSG receptor_S

Zkratka: TRAK
Jednotky: U/l
Princip stanovení: Elektrochemiluminiscenční imunostanovení (ECLIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 3 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: V den doručení

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,00 1,75 U/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták pro Cobas e411 Anti-TSHR (Roche)

 

Pokyny k odběru:
Stanovení se provádí ze séra.
Pokyny k preanalytice:
Možné použít zkumavky se separačním gelem.

 

Powered by BetterDocs