Triacylglyceroly_S

Triglyceridy

Zkratka: Tg_S
Jednotky: mmol/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 7,6%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 15R 0,5 1,2 mmol/l
M 0D 15R 0,5 0,86 mmol/l
F 15R 20R 0,5 0,96 mmol/l
M 15R 20R 0,5 1,04 mmol/l
F 20R 30R 0,5 0,97 mmol/l
M 20R 30R 0,5 1,46 mmol/l
F 30R 40R 0,5 1,1 mmol/l
M 30R 40R 0,5 1,83 mmol/l
F 40R 50R 0,5 1,31 mmol/l
M 40R 50R 0,5 1,99 mmol/l
F 50R 99R+ 0,5 1,54 mmol/l
M 50R 99R+ 0,5 2,00 mmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsenzus laboratoře

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
1 den před vyštřením nejíst tučná jídla, nepít alkohol.
12 hodin před odběrem lačnit.
Pokyny k preanalytice:
Silně hemolytické vzorky neměřit.

 

Powered by BetterDocs