Troponin I ultrasenzitivní_P

Zkratka: hs TnI
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast s protisrážlivou úpravou
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 2 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
F 0D 99R+ <11,6 ng/l
M 0D 99R+ <19,8 ng/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií.

 

Pokyny k odběru:
Stanovení z plazmy s lithnou solí heparinu, přijatelná plazma s EDTA i sérum.
Pokyny k preanalytice:
Co nejdříve fyzicky oddělte sérum nebo plazmu od krvinek.

 

Pokyny pro pacienta:

Odběr krve (pacient)

Powered by BetterDocs