Zkratka: Tn-I
Jednotky: ng/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza (LEIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo, plast s protisrážlivou přísadou – K3EDTA
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 4 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: Do 1 hodiny od doručení materiálu do laboratoře
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 29,6%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 99R+ 0,00 40 µg/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták Access Accu TnI+3 Troponin I (Beckamn Coulter 2016)


Powered by BetterDocs