Tyreostimulační hormon

Jednotky: mU/l
Princip stanovení: Luminiscenční enzymová imunoanalýza (LEIA)
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 16,3%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1R 0,4 6,1 mU/l
1R 99R+ 0,4 4,5 mU/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Konsensus laboratoře

 

Pokyny k odběru:
Lze použít i odběrový materiál se separačním gelem.
Přednost má stanovení v séru, lze použít EDTA nebo heparinovou plazmu. Vzhledem k diurnálnímu rytmu odebírejte pokud možno vždy ráno, nalačno.
Pokyny k preanalytice:
Separaci séra nebo plazmy provést do 4 hodin po odběru.

 

Powered by BetterDocs