Zkratka: Urea_dU
Jednotky: mmol/d
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: MOČ
Odběr do: Plast bez úpravy
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 4 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 6,5%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1T 2,5 3,5 mmol/d
1T 2M 10 17 mmol/d
2M 1R 33 67 mmol/d
1R 15R 55 300 mmol/d
15R 99R+ 67 580 mmol/d

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Pokyny k odběru:
Moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených jen pro tento účel. Doba sběru 24 hodin, bez konzervačních přísad.

 

 

Powered by BetterDocs