LP C-04 Ústní (telefonické) požadavky na vyšetření

#

Ze vzorků dodaných do laboratoře lze dodatečně, např. na základě telefonického doobjednání lékařem, provádět vyšetření za dodržení těchto pravidel:

Dodatečná vyšetření budou provedena po telefonickém doobjednání a lze je provést s určitým omezením, které je dáno stabilitou analytu, dostatkem a stavem biologického materiálu.

Pokud u dodatečného požadavku na genetické testování nesouvisí požadavek se stanovenou diagnózou (popřípadě se je změněn původní požadavek), je vyžádána nová žádanka s informovaným souhlasem pacienta.

Ve výjimečných případech může být požadavek na dodělávku zaznamenám na původní žádance s datem a parafou pracovníka, který požadavek přijal. Tento požadavek musí souviset s původní diagnózou vzhledem k informovanosti pacienta.

V tabulce jsou uvedeny nejméně stabilní analyty nebo testy s maximální dobou možného doobjednání vyšetření od doby odběru.

možnost provedení krevního nátěru  4 hodiny
krevní obraz (retikulocyty)  5 hodin při teplotě 15-25 °C
bilirubin  12 hodin
glykémie  2 hodiny
D-dimery, Antitrombin  4 hodiny při teplotě 15-25 °C
PT (Quickův čas)  6 hodin při teplotě 15-25 °C
APTT  4 hodiny při teplotě 15-25 °C

Na, K, Cl

Enzymy: ALT, AST, GGT, ALP, CK, LD, Lipáza

Fe, Ferritin, B12, Folát

Bílkoviny: CB, ELFO, Albumin, PSA, free PSA

 24 hodin

Po uplynutí uvedeného časového intervalu laboratoř tato vyšetření neprovede a je nutný odběr nového vzorku. Analýzy v této tabulce neuvedené lze doobjednat do 48 hodin od odběru.

 

Powered by BetterDocs