Kyselina valproová

Jednotky: mg/l
Princip stanovení: Enzymoimunoanalýza
Materiál: KREV
Odběr do: Sklo nebo plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 1 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: V den doručení

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
0 – 99 let 50 – 100 mg/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií

Pokyny k odběru:
Stanovení se provádí ze séra (není vhodný odběr do zkumavek s gelem), příp. plazmy (heparinát lithný či sodný, Na2EDTA).
Odběr se standardně provádí před užitím léku, nejlépe před ranní dávkou, příp. se provádí dva po sobě jdoucí odběry v jednom dni (před užitím léku a 2 hod. po užití)

 

Powered by BetterDocs