Vápník ionizovaný_S

Zkratka: Ca-i_S
Jednotky: mmol/l
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 15R 1,05 1,45 mmol/l
15R 99R+ 1,03 1,22 mmol/l
Powered by BetterDocs