Zkratka: Ca_S
Jednotky: mmol/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 3 týden

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 1 hodiny od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Nejistota stanovení: 3,1%

 

Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
0D 1T 3D 1,9 2,6 mmol/l
1T 3D 2R 2,25 2,75 mmol/l
2R 12R 2,2 2,7 mmol/l
12R 15R 2,15 2,6 mmol/l
F 15R 99R+ 2,10 2,55 mmol/l
M 15R 60R 2,10 2,55 mmol/l
M 60R 99R+ 2,2 2,5 mmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií

 

Pokyny k odběru:
Nuto při odběru zabránit venostáze (nadměrné zatažení manžetou).Vhodný je odběr nalačno,pacient by měl před odběrem 5 minut sedět (rozdíl mezi vleže a vsedě asi 10%).

 

Powered by BetterDocs