Vazebná kapacita železa_S

Zkratka: CVKFe_S
Jednotky: µmol/l
Princip stanovení: Absorpční spektrofotometrie
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 3 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.Referenční meze:

 

Věk od do Dolní ref. mez Horní ref. mez Jednotka Další údaje
4T 1R 18 72 µmol/l
1R 15R 45 80 µmol/l
15R 99R+ 45 80 µmol/l

 

Zdroj referenčních hodnot: NČLP

 

Pokyny k odběru:
Viz železo v séru.
Pokyny k preanalytice:
Vyštření nelze provést z hemolytického séra.

 

Powered by BetterDocs