Zkratka: VDRL
Princip stanovení: Aglutinace
Materiál: KREV
Odběr do: Plast se separačními granulemi
Stabilita vzorku při 2 – 8° C 7 d

 

Dostupnost vyšetření: Pondělí až pátek
Odezva rutinní: V den doručení (odpoledne)
Odezva na statim: Do 2 hodin od doručení materiálu

 

Příjem materiálu: Laboratoř Krevního centra s.r.o.

 

Referenční meze:
Vzorky s hodnocením jiným než negativním jsou vždy odeslány ke konfirmaci do NRL

 

Zdroj referenčních hodnot: Příbalový leták výrobce reagencií

 

Powered by BetterDocs