LP B-03 Zaměření laboratoře

Laboratoř je nedílnou součástí Krevního centra s.r.o.

 Zabývá se biochemickými, imunologickými, hematologickými, imunohematologickými a specializovanými genetickými vyšetřeními biologických materiálů humánního i animálního původu pro vlastní a smluvní ambulance a pro vlastní transfůzní oddělení. Jedná se o základní a specializovaná biochemická vyšetření, základní a specializovaná hematologická a imunohematologická vyšetření, zajištění odběrů biologického materiálu a konzultační služby. 

 

Powered by BetterDocs