Intervaly mezi jednotlivými odběry

 

  • Praktikovaný interval mezi darováním krve je:
   • u mužů 10  12 týdnů, což představuje 4 -5 odběrů za rok 
   • u žen je praktikovaný interval 16 týdnů, což představuje cca 3 odběry za rok.
  • Minimální interval mezi odběry plazmy je 14 dní.
  • Minimální interval mezi odběrem plazmy a krve je 1 týden.
  • Minimální interval mezi odběrem krve a plazmy 4 týdny.
  • O výjimkách rozhoduje lékař.