V ambulanci praktického lékaře MUDr. Andělové v Krevním centru s.r.o. se uvolnilo několik míst pro nové pacienty. Prosíme zájemce, ať se telefonicky spojí se zdravotní sestrou paní doktorky na čísle 558 605 033, ona jim poradí další postup, jak se zaregistrovat v naší ordinaci.

Děkujeme za přízeň. Krevní centrum s.r.o.