Jméno
Vedoucí laboratoře
Mgr. Andrea Holubová
Zástupce vedoucího laboratoře
Ing. František Všianský
Vedoucí úseku biochemie
Mgr. Jana Chlopčíková
Vedoucí úseku genetiky
RNDr. Radmila Richterová
Vedoucí úseku hematologie
Ing. Vilém Žídek
Vedoucí úseku imunologie
Mgr. Andrea Lipinová
Email
Vedoucí laboratoře
a.holubova@krevnicentrum.cz
Zástupce vedoucího laboratoře
f.vsiansky@krevnicentrum.cz
Vedoucí úseku biochemie
j.chlopcikova@krevnicentrum.cz
Vedoucí úseku genetiky
r.richterova@krevnicentrum.cz
Vedoucí úseku hematologie
v.zidek@krevnicentrum.cz
Vedoucí úseku imunologie
a.lipinova@krevnicentrum.cz
Telefon
Vedoucí laboratoře
558 605 015
Zástupce vedoucího laboratoře
558 605 012
Vedoucí úseku biochemie
558 605 015
Vedoucí úseku genetiky
558 605 019
Vedoucí úseku hematologie
558 605 012
Vedoucí úseku imunologie
558 605 015
Telefon
Příjem biologického materiálu
558 605 024
Centrální vklad
558 605 002 / 731 659 706
Krevní obrazy
558 605 005
Analýza moči
558 605 023
Úsek biochemie
558 605 004
Úsek hematologie
558 605 005
Úsek imunologie
558 605 005
Úsek genetiky
558 605 003 / 604 579 932
Úsek kontrolní laboratoř
558 605 029