Krevní centrum od července zprovoznilo novou ambulanci alergologie a klinické imunologie pod vedením MUDr. Zenona Lasoty, který patří mezi erudované lékaře s dlouholetou praxí.

Lékař MUDr. Zenon Lasota, který je držitelem atestačních osvědčení v několika oborech (pediatrie, alergologie a klinická imunologie, hematologie a transfuziologie) spojil svou dosavadní lékařskou praxi zejména s Nemocnicí v Karviné, kde vedl primariát hematologického oddělení, odkud odešel do Transfúzní služby a.s. Šumperk, kde vykonával ředitelskou pozici. Od roku 2008  vedl primariát transfuzního oddělení v Nemocnici Nový Jičín. Zde také zavedl některá jedinečná specializovaná vyšetření a prováděl následnou léčbu pacientů napříč celé ČR, např. léčbu pacientů trpící atopickým ekzémem, kteří podstoupili terapii, tzv.imunoabsorbci (mj. i tuto unikátní metodu zavádí v našem zdravotnickým zařízení). Ordinační hodiny naleznete zde.

Jsme rádi za to, že nyní svou dosavadní lékařskou praxi spojil s Krevním centrem, což je dobrá zpráva zejména pro naše pacienty z frýdeckomísteckého a třineckého regionu.

Po květnovém zprovoznění nové genetické laboratoře jde v tomto roce o další zkvalitnění poskytované zdravotní péče v našem zdravotnickém zařízení.