Pro zájemce o testy otcovství přinášíme dobrou zprávu, protože od května 2017 si je můžete provést v nově vybudované genetické laboratoři ve Frýdku-Místku.

Krevní centrum s.r.o., provádí za úplatu testy DNA, tzv. testy otcovství (paternitní test) pro soukromé účely, tak i pro účely občanskoprávní. O tyto testy je v regionu frýdeckomístecka, třinecka a karvinska velký zájem, proto jsme tyto testy zahrnuli do naši nabídky genetických vyšetření.

Prokázání otcovství se provádí vyšetřením krve nebo jiných biologických vzorků metodami používanými zejména v kriminalistice. Vzájemně se porovnávají genové znaky uložené v DNA matky, domnělého otce a potomka.

Otcovství je prokazováno s pravděpodobností více než 99,9 % a je vylučováno se 100%  jistotou.

V Krevním centru Frýdek-Místek nabízíme následující testy DNA:

Test otcovství po dohodě matky a domnělého otce:

  • odběr biologického materiálu se provádí na pracovišti
  • výsledky nelze použít pro právní úkony
  • neinvazivní odběr
  • cena testu je 4.000,- Kč vč. DPH

 Znalecký posudek –  test otcovství:

  • odběr biologického materiálu se provádí za přítomnosti soudního znalce a za podmínky dalších identifikačních úkonů
  • výsledky jsou opatřeny znaleckým razítkem a lze je použít pro právní úkony,
  • neinvazivní odběr
  • cena znaleckého posudků je od 4.000,- Kč za vyhodnocený vzorek

» PRO VÍCE INFORMACÍ A OBJEDNÁNÍ «