Krevní centrum s.r.o. dnešním dnem, jako první ve spádovém regionu frýdeckomístecka, třinecka a karvinska zahájilo provoz genetické laboratoře a rozšířilo svůj diagnostický komplement o další úsek.

Tým této laboratoře pod vedením pracovníka z mnohaletou zkušenosti ve vyšetřovacích metodách v oblasti lékařské genetiky úspěšně prošel auditem ze strany Českého institutu pro akreditaci, což byla jedna z podmínek pro zahájení provozu.

Pro lékaře z naší spádové oblasti je to skvělá zpráva. Doposud se totiž museli obracet na laboratoře z jiných spádových oblastí. Současně je to skvělá zpráva i pro pacienty, kteří mnohdy zdlouhavě očekávali výsledky genetických vyšetření, protože se prováděly po celé ČR. Zahájením provozu v naši laboratoří se tato situace mění. Nabídka námi prováděných vyšetření reflektuje na požadavky odborné veřejnosti z našeho regionu. Odborně zdatný tým a moderně vybavené pracoviště, v němž se nachází špičkové přístrojové vybavení, bude moci rychle reagovat na poptávku ze stran odborné veřejnosti k zavádění nových vyšetření.

Reagujeme také na požadavky veřejnosti a nabízíme DNA testy (tzv. testy otcovství), které jsou však prováděné výlučně za úhradu. Zároveň provádíme znalecké posudky (oprávněným soudním znalcem v oboru zdravotnictví, odvětví genetika), jak pro státní instituce, tak i pro soukromé osoby.

Více na ZDE.