Naše zdravotnické zařízení dělá vše pro to, aby svým pacientům frýdecko-místeckého a třineckého regionu nabídlo kvalitní lékařskou péči. V těchto dnech byly zavedené nové léčebné aferetické metody, které se provádějí na separátoru krevních elementů Fresenius Kabi Com. Tec.. Tato nová technologie ve spojitosti s umem a znalostí našeho zdravotnického personálu poskytne pacientům komfort, který v současné době nenabízí žádné zdravotnické zařízení ve spádové oblasti.

MUDr. Zenon Lasota, který má zavedení těchto nových léčebných metod spolu se svým zdravotnickým personálem v našem zdravotnickém zařízení na starost, nám k tomu uvedl; „Je to technologie kontinuální separace na dva žilní vstupy, náběr-návrat. Metoda nám umožňuje selektivní kontinuální separaci krevních elementů, červených krvinek, bílých krvinek a krevních destiček nebo krevní plazmy pro léčebné účely. V případě odběru plazmy umožňuje náběr větších objemů, například dvou i tří litrů plazmy v krátkém čase  s kontinuální náhradou krevního objemu koloidními roztoky. To vše slouží k léčbě zejména určitých druhů imunologických a hematologických nemocí, ale například i k terapii některých degenerativních očních nemocí..“.