V uplynulých dnech nám byl udělen statut Trombotického centra (antikoagulační jednotka). Udělením statutu jsme byli zařazeni mezi vysoce specializovaná hematologická pracoviště v České republice. Této pocty se nám dostalo po více než 20. let dobře odvedené profesionální práce našeho personálu v léčbě hematologických pacientů v čele s primářem MUDr. Borisem Bubeníkem.

Ubezpečujeme všechny své klienty, že neusneme na vavřínech, ba naopak, svým aktivním přístupem budeme i nadále potvrzovat oprávněnost tohoto uděleného statutu.