Odběr krve

 1. Odpoledne a večer před odběrem vynechejte tučná jídla. Pokud lze vynechat léky, pak je se svolením lékaře vynechejte 3 dny před odběrem.
 2. Pokud Vás lékař nepoučí jinak, provádí se odběry zásadně na lačno.
 3. Ráno před odběrem vypijte zhruba ¼ l hořkého čaje (čisté vody).
 4. Pokud jste alergický na desinfekční prostředky (např. Ajatin) nebo na určitý typ náplasti, oznamte tuto skutečnost odebírajícímu personálu.
 5. Pokud Vám při odběru krve bývá nevolno, oznamte toto také odebírajícímu personálu, aby mohl zabránit komplikacím při mdlobě (poranění při pádu). V tomto případě lze provést odběr vleže.
 6. Po odběru se můžete najíst a zejména u diabetiků je vhodné, aby měli jídlo s sebou a mohli tak dodržet navyklý denní režim.
 7. Odběr krve se provádí zásadně na základě požadavku lékaře. Musíte tedy mít s sebou požadavkový list ordinujícího lékaře (žádanku). Bez žádanky odběr nebude proveden. Jedinou výjimkou je odběr krve za přímou úhradu. S sebou vezměte i průkazku zdravotní pojišťovny ke kontrole údajů.

Odběry krve u dětí do 1 roku se v Krevním centru neprovádějí, jsou v kompetenci pediatra nebo dětské sestry s odbornosti v pediatrii a neonatologii.

Odběry krve u dětí od 1 roku do 3 let provádíme pouze formou  kapilárního odběru z prstu. Při rozšířeném krevním screeningu je nutný venózní odběr, který provádí pediatr nebo dětská sestra přímo v ambulanci dětského lékaře. 

OGTT (Orální glukózový toleranční test)

 •     3 dny před provedením OGTT konzumujte běžnou stravu bez omezení cukru a udržujte běžný pitný režim.
 • Asi 10-14 hodin před testem lačněte (tedy cca od 18:00 hodin předchozího dne), nepijte sladké tekutiny, kávu, nekuřte. Pít je možné neslazené tekutiny např. vodu, neslazený čaj, minerálku. V den vyšetření nežvýkejte žvýkačku a neberte léky.
 • Minimálně 24 hodin před vyšetřením nepijte alkoholické nápoje včetně piva.
 • Minimálně jeden den před provedení testu se vyvarujte nadměrné fyzické zátěži, běžná aktivita je povolena. Vyšetření nelze provést po předchozí noční směně. Noc před vyšetřením byste měl(a) v klidu relaxovat na lůžku.
 • Pokud je to možné (umožňuje-li to zdravotní stav), pouze však se souhlasem ošetřujícího lékaře, vysaďte léky (zejména glukokortikoidy, diuretika, betablokátory, toroidní hormony) a neužívejte energetické a multivitaminové přípravky. Jinak léky užívejte ve stanovenou dobu a zapijte pouze vodou. Vyšetření by se nemělo provádět v případě, že hladina glukózy v krvi před testem nalačno přesahuje hodnotu 7,0 mmol/l, u těhotných 5,1 mmol/l. Odběr nalačno je potřeba opakovat v jiný den.
 • Vyšetření se neprovádí v době akutního onemocnění (chřipka, nachlazení, angína, operace, srdeční infarkt, cévní mozková příhoda, zánětlivé onemocnění apod.) nebo do 6 týdnů po něm a u žen při menses.

Vlastní provedení vyšetření:

 1. Odběr krve z loketní žíly nalačno.
 2. Vypití testovacího nápoje (75 g glukózy/300 ml vody) v průběhu 5  10 minut.
 3. Po 2 hodinách v klidu opětovný odběr žilní krve (u těhotných žen 2 odběry – po 1 hodině a po 2 hodinách).

Při provedení testu se řiďte následujícími pokyny:

 1. V den provedení testu se dostavte nalačno, mezi 7:00 – 8:00 hodin do Krevního centra Frýdek – Místek (odběrová místnost v 1. patře naproti schodišti)
 2. Vezměte sebou žádanku na laboratorní vyšetření, kterou Vám vyplnil ošetřující lékař a průkazku zdravotní pojišťovny. Pro urychlení celého procesu doporučujeme předem vytisknout a vyplnit Informovaný souhlas pacienta s poskytnutím zdravotního výkum (OGTT), který lze (včetně instrukcí) stáhnout ZDE.
 3. Odběry na OGTT mají přednost.
 4. Dále dodržuje pokyny zdravotní sestry
 5. V průběhu celého testu nejezte, nepijte a nekuřte!
 6. Po dobu testu seďte v klidu v čekárně a nevzdalujte se (WC se nachází v prostoru čekárny).
 7. Jakékoliv zdravotní potíže (nevolnost, zvracení, průjem, mdlobu apod.) oznamte okamžitě zdravotní sestře, která provádí vyšetření, nebo komukoliv ze zdravotnického personálu.
 8. Výsledek provedeného testu bude sdělen Vašemu ošetřujícímu lékaři, který Vás s výsledkem vyšetření seznámí.
 9. Po skončení vyšetření je možno setrvat ještě 1 hodinu v čekárně vzhledem k možnému riziku kolapsového stavu v důsledku poklesu hladiny cukru po zátěži. Je vhodné mít s sebou svačinu, kterou po skončení testu můžete sníst.

  Jednorázový odběr vzorku moče - muži

   zamezení zkreslení nálezu dodržujte prosím tyto pokyny:

  •  Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče.
  •  Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.
  •  Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou – viz obrázek

  • K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče – první část moče vymočte do záchodové mísy, střední část moče zachyťte do plastové zkumavky, zbývající objem moče opět do záchodové mísy.
  •  K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka s modrým uzávěrem, kterou Vám dá lékař. K bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku – s červeným nebo žlutým uzávěrem. Tu Vám také vydá ordinující lékař.
  •  Pokud nemáte zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie, čisticí prostředky, potraviny apod.). Objem vzorku moče má být asi 10 ml (u dětí min. 5 ml).
  •  Bakteriologické vyšetření moče nelze provádět z náhradních nádobek, je důležité důkladné omytí genitálií a odebrání přísně středního proudu moče. Vzorek je nutno do hodiny doručit do laboratoře.
  • Na zkumavku nebo náhradní nádobku nalepte štítek se jménem a příjmením, číslem pojištěnce nebo rokem narození. Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností do 1 hodiny, maximálně do 2 hodin. Proto není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může dojít ke zkreslení výsledku.

  Zkumavku s močí odevzdejte na místě, které Vám bylo určeno.

  Jednorázový odběr vzorku moče - ženy

  K zamezení zkreslení nálezu dodržujte prosím tyto pokyny:

    Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče.

  •  Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.
  •  Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou – viz obrázek

  • K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče – první část moče vymočte do záchodové mísy, střední část moče zachyťte do plastové zkumavky, zbývající objem moče opět do záchodové mísy.
  • U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace.
  • K biochemickému vyšetření moče je určena plastová zkumavka s modrým uzávěrem, kterou Vám dá lékař. K bakteriologickému vyšetření moče je nutné použít sterilní plastovou zkumavku – s červeným nebo žlutým uzávěrem. Tu Vám také vydá ordinující lékař.
  •  Pokud nemáte zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie, čisticí prostředky, potraviny apod.). Objem vzorku moče má být asi 10 ml (u dětí min. 5 ml).
  • Bakteriologické vyšetření moče nelze provádět z náhradních nádobek, je důležité důkladné omytí genitálií a odebrání přísně středního proudu moče. Vzorek je nutno do hodiny doručit do laboratoře.
  • Na zkumavku nebo náhradní nádobku nalepte štítek se jménem a příjmením, číslem pojištěnce nebo rokem narození. Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností do 1 hodiny, maximálně do 2 hodin. Proto není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může dojít ke zkreslení výsledku.
  • Zkumavku s močí odevzdejte na místě, které Vám bylo určeno.

   

  Odběr moče pro albumin/kreatininový index

  K zamezení zkreslení nálezu dodržujte prosím tyto pokyny:

  • Pokud neurčí ordinující lékař jinak, provádí se vyšetření vždy z první ranní moče.
  • Příjem tekutin nemá být během noci nadměrný, aby nebyla moč příliš zředěná.
  • Před odběrem vzorku moče proveďte očistu zevních genitálií vodou
  • K vyšetření se použije vzorek ze středního proudu moče – první část moče vymočte  do záchodové mísy, střední část moče zachyťte do plastové zkumavky, zbývající objem moče opět do záchodové mísy.
  • U žen platí, že odběr by měl být proveden mimo období menstruace.
  • Pokud nemáte zkumavku, můžete použít pro biochemické vyšetření moče čistou a suchou nádobku, ve které nebudou zbytky původního obsahu (léky, chemikálie, čistící prostředky). Objem vzorku moče má být asi 10 ml.
  • Na zkumavku nebo náhradní nádobku nalepte štítek se jménem a rodným číslem. Interval od vymočení do zpracování vzorku má být dle možností do 1 hodiny, maximálně do 2 hodin. Proto není vhodné vyšetřovat vzorek ranní moče dodaný do laboratoře později. Může dojít ke zkreslení výsledku.
  • Zkumavku s močí odevzdejte na místě, které Vám bylo určeno.

  Sběr moče (pacient)

  1. Ráno v 06.00 hodin (ne v pátek a v sobotu) se vymočíte naposledy do záchodu (NIKOLI DO LAHVE !) a teprve od této doby budete veškerou další moč (i při stolici) sbírat do lahve označené I. Po naplnění této lahve můžete pokračovat ve sběru moče do lahve označené II. Po 24 hodinách, tj. další den ráno opět v 06.00, se do láhve vymočíte naposledy.
  2. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte za 24 hodin kolem 2.0 litrů tekutin. Pokud pijete více a naplníte obě lahve za kratší dobu než za 24 hodin, sbírejte další moč do zcela čisté nádoby, pokud možno z umělé hmoty. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynechte.
  3. Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě.
  4. Žádanku a láhve s močí přineste v den ukončení sběru moče. Současně Vám odebereme krev na další vyšetření. Dostavte se proto kterýkoliv pracovní den v měsíci nalačno mezi 7:00 – 8:30.

   Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dospělých

   1. Sběr začíná v určený den přesně v ……. hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se naposledy důkladně vymočíte na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od té doby močíte veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné láhve).
   2. Sběrné období trvá 3 hodiny.
   3. Po třech hodinách sběru moče se vymočíte do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůžete-li se vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2.5  3.5 hodiny. Na štítku a žádance musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.
   4. Močení do sběrné nádoby lze provést pouze po hygienické očistě genitálu, u žen zásadně po sedací koupeli.
   5. Během pokusu můžete pít, dávka tekutin by se měla během sběrného období pohybovat okolo 300 ml (třetina litru).
   6. Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být spolu se žádankou doručena do 60 minut po ukončení sběru do laboratoře.

    Vyšetření močového sedimentu podle Hamburgera u dětí

    Vážení rodiče,

     na žádost ošetřujícího lékaře budeme Vašemu dítěti provádět vyšetření, jehož cílem je posoudit vylučování některých částic ledvinami. Abychom mohli vyšetření provést, potřebujeme znát naprosto přesně objem moče vyloučené za přesnou dobu. Řiďte se důsledně následujícími pokyny:

    1.  Sběr začíná v určený den přesně v ………….  hodin (čas zahájení sběru moče), kdy se dítě naposledy důkladně vymočí na záchodě MIMO sběrnou nádobu. Od té doby dítě močí veškerou moč do sběrné nádoby (zcela čisté a suché uzavíratelné sklenice).
    2.  Sběrné období trvá 3 hodiny.
    3.  Po třech hodinách sběru moče se dítě vymočí do sběrné nádoby naposledy, obvykle jde pouze o jediné močení do sběrné nádoby. Nemůže-li se Vaše dítě vymočit přesně za 3 hodiny, lze připustit dobu v rozmezí 2,5 až 3,5 hodiny. Na štítku a žádance musí být vždy uveden čas zahájení sběru moče a čas posledního močení do sběrné nádoby (tj. začátek a konec sběrného období). První a druhý čas uvádějte s přesností na minuty.
    4.  Močení do sběrné nádoby je vhodné provést po hygienické očistě genitálu, u děvčat po sedací koupeli.
    5.  Před pokusem nechte dítě pít tak, jak je zvyklé. Během pokusu by mělo dítě ve věku do 8 let vypít 100 – 200  ml (1 – 2 decilitry, ne více), děti osmileté a starší 200 – 300  ml (2 – 3 decilitry, ne více).
    6.  Sběrná nádoba s celým objemem moče musí být doručena spolu se žádankou do 60 minut po ukončení sběru do laboratoře Krevní centra s.r.o.

    Přesné dodržení pokynu je podmínkou vyšetření.

    Děkujeme Vám za spolupráci.

    Vyšetření mikroalbuminurie

    1. Moč sbírejte za 8 hodin v klidovém stavu, to je během nočního odpočinku.
    2. Ve 22:00 hodin před ulehnutím se naposledy vymočíte na toaletě MIMO sběrnou nádobu. Během nočního odpočinku sbírejte veškerou moč do čistě vymyté plastové láhve
    3. V 06:00 hodin ráno se do této nádoby vymočíte naposledy.
    4. Nádobu po celou dobu uchovávejte na chladném místě.
    5. Sběrnou láhev označte štítkem, na který napište své jméno a příjmení, datum narození a dobu sběru v hodinách. Sběrnou láhev uzavřete čistou zátkou.
    6. Ke sběrné láhvi připojte požadavkový list (průvodku, žádanku).
    7. Celý objem moči odevzdejte buď ve Vaší diabetologické ambulanci nebo laboratoři.

     Sběr moče na vyšetření kyseliny vanilmandlové

     Sběr moče probíhá zpravidla od rána do rána příštího dne. Z laboratoře je třeba si vyžádat lahvičku s 10 ml 25% kyseliny solné pro konzervaci moče. Moč budete uchovávat v čistě vymytých plastových lahvích, nebo v jedné lahvi, podle množství moče.

     1. Ráno v 6:00 se vymočíte naposledy do záchodu teprve od této doby budete veškerou další moč sbírat do první láhve. Po první dávce moče do láhve přilijete opatrně polovinu obsahu lahvičky s kyselinou. Po naplnění této láhve můžete pokračovat ve sběru moče do další láhve. Po 24 hodinách se do láhve vymočíte naposledy.
     2. Během vyšetření jezte stejnou stravu jako dosud a vypijte kolem 2 litrů tekutin. Nejnutnější léky užívejte bez přerušení podle pokynů lékaře po celou dobu sběru moče, ostatní po poradě s Vaším lékařem po dobu sběru moče vynecháte.
     3. Láhve s močí uchovávejte během sběru na chladném místě (lednice).
     4. Žádanku a láhve s močí odevzdáte v den ukončení sběru moče v laboratoři Krevního centra, nebo u svého ošetřujícího lékaře (dle jeho doporučení).

     Přesné dodržení pokynů je podmínkou vyšetření.

     Poznámka:

     Pro zkvalitnění diagnostiky feochromocytomu je možno dále ordinovat stanovení metanefrinu a normetanefrinu v moči.

     Děkujeme za spolupráci.

      

     Okultní krvácení - FOB test

     Vážená paní, vážený pane

     Tímto testem může být prokázáno okultní krvácení, tedy oku neviditelné množství krve ve stolici.

     1. Do čisté suché nádobky nebo krabičky odeberte náhodný vzorek stolice. Dbejte na to, aby vzorek stolice nebyl naředěn vodou z toalety, protože detergenty nebo vonné látky ve vodě na splachování mohou nepříznivě ovlivnit průběh testu. Nejlepších výsledků se dosáhne, je-li test proveden do 6 hodin po odběru.
     2. Není nutno dodržet žádnou dietu.
     3. Vyšroubujte a vyjměte modrý aplikátor (tyčinku) z odběrové zkumavky. Dbejte na to, abyste nevylili roztok ze zkumavky.
     4. Odeberte vroubkovaným koncem aplikátoru ponořením do stolice malé množství vzorku z nejméně 3 různých míst stolice.
     5. Vraťte zpět aplikátor do zkumavky a dobře zašroubujte. Dbejte, abyste nepoškodili špičku odběrové zkumavky na druhém konci.
     6. Zkumavku důkladně protřepejte, tak aby se vzorek promísil s ředícím roztokem.
     7. Na štítek zkumavky napište své jméno, příjmení a číslo pojištěnce.
     8. Vzorek je teď připraven k uchování při teplotě 2 – 30˚C, transportu a testování. Vzorky stolice jsou stabilní až 15 dnů při pokojové teplotě.
     9. Vzorek doneste do laboratoře Krevního centra s. r. o., popřípadě ke svému lékaři.
     10. Při průjmu, krvácení hemeroidů nebo menstruaci by se test neměl provádět. Test naopak neovlivní lehké krvácení z dásní při čištění zubů.

     Odběr na genetické vyšetření (pacient)

     Odběr na genetické vyšetření není třeba provádět na lačno!

      

     Odběry OGTT se provádějí každý pracovní den od 7:00. Prosíme pacienty, aby nechodili k testům dříve a byli nalačno.