Darujte krevní plazmu 1x za 14 dní a my Vám měsíčně uhradíme až 1600,- Kč.*

Pokud máte zájem přispět k dobré věci, najdete si čas a jste starší 18ti let, tak se dostavte k nám, do některých z našich odběrových míst, které se nacházejí ve Frýdku – Místku, Havířově, Bohumíně nebo ve Valašském Meziříčí a darujte krevní plazmu.

Každým dárcovstvím krevní plazmy můžete zachránit život nejen sobě, ale i někomu z Vašich blízkých. Je statisticky dáno, že dva ze tří lidí jsou odkázání během svého života na výrobky z krevní plazmy, které jim zachrání život. Krevní plazma je nenahraditelná pro výrobu životně důležitých léčiv. Proto každým odběrem podporujete výrobu těchto nenahraditelných léků používaných při léčbě dětských i dospělých pacientů.

Vaše rozhodnutí stát se dárcem krevní plazmy je proto velmi důležité.

Pokud se rozhodnete pro odběr plazmy, kontaktujte některé z našich center.

 

Telefon
Frýdek – Místek, ul. T.G. Masaryka 495
558 605 008
Havířov, Dlouhá třída 463/7
596 411 884
Bohumín, ul. Žižkova 306
553 034 803
Valašské Meziříčí, ul. Králová 1285
573 034 132
Mobil
Frýdek – Místek, ul. T.G. Masaryka 495
736 688 767
Havířov, Dlouhá třída 463/7
605 279 112
Bohumín, ul. Žižkova 306
731 588 537
Valašské Meziříčí, ul. Králová 1285
734 215 477

* Upozornění: na základě níže uvedeného právního předpisu vyplácíme za každý odběr krevní plazmy náhradu 800 Kč.

Za předpokladu pravidelného dárcovství v intervalu 1x krát za 14 dní platí: Dle ustanovení §32 odst. 2 zákona 373/2011 Sb. o specifických zdravotních službách, podle kterého za krev odebranou pro výrobu krevních derivátů a pro použití u člověka podle jiných právních předpisů a za její odběr nevzniká osobě, které byla krev odebrána, nárok na finanční ani jinou úhradu, s výjimkou účelně, hospodárně a prokazatelně vynaložených výdajů spojených s odběrem její krve, o které tato osoba požádá a to celkem do maximální výše 5 % minimální mzdy.