KREVNÍ CENTRUM s. r. o.
T.G.Masaryka 495
Frýdek – Místek
738 01
tel.: 558 605 013

Krevní centrum si velice váží angažovanosti uprchlíků při dárcovství krve a krevní plazmy.

Dárcovství krve a krevní plazmy však vzhledem k přísným právním požadavkům nelze v tuto chvíli akceptovat. Jedná se především o jazykovou bariéru vzhledem k vyplnění vstupního dotazníku a příslušných dokumentů v českém jazyce, dále o trvalý pobyt na území ČR, úředně uznaný originál průkazu totožnosti a zdravotní pojištění. V případě dodržení zákonných kritérií pro přijetí, rádi Vás v krevním centru přivítáme.

 V případě jakékoliv změny Vás budeme neprodleně informovat.

 

 Krevní centrum s.r.o.