Krevní centrum informuje, že došlo v rámci budovy k přemístění ambulance praktického lékaře MUDr. Jany Baslerové Fojtíkové.

Od 15.8.2017 bude praktický lékař ordinovat již v nových prostorech, které se nacházejí ve 3. patře.