Krevní centrum Frýdek-Místek zkvalitňuje svou laboratorní diagnostiku.

Krevní centrum ve své hematologické laboratoři nově provádí diagnostiku na průtokovém cytometru, čímž přináší dobrou zprávu jak pro odbornou veřejnost, tak pro pacienta.

Imunofenotypizace průtokovou cytometrií je důležitým nástrojem např. pro diagnostiku akutní chronické leukémie. Tato metoda je také používaná v kombinaci s transplantací kostní dřeně nebo kmenových buněk periferní krve.

Průtoková cytometrie umožňuje v krátkém čase analyzovat velké množství jednotlivých buněk (nejčastěji krevních buněk) z hlediska jejich fyzikálních vlastnosti přítomnosti rozlišovacích znaků na jejich povrchu. Protilátky značené fluorescenčními barvičkami se váží na jednotlivé znaky na povrchu buněk. Buňky jsou pak proudem kapaliny seřazeny do řady procházejí laserovým paprskem. Laserový paprsek rozsvítí jednotlivé barvičky. Podle přítomnosti nebo nepřítomnosti jednotlivých znaků (svítí nebo nesvítí), pak lze hodnotit zastoupení jednotlivých buněk, nebo jejich funkce.