Služby poskytované úsekem sérologie a klinické imunologie:

 

 • Běžná vyšetření antiinfekční sérologie jsou prováděna technikou ELISA a CMIA (Borrelia b., Chlamydia trachomatis, Chlamydia pneumoniae, Yersinia enterocolitica, Toxoplasma gondii, syfilis, EBV, CMV, HIV, VHB, VHA, VHC). Konfirmace jsou prováděny blotovací technikou.
 • pro potřebu imunologické alergologické praxe provádíme stanovení celkového IgE a specifických IgE
 • testované alergeny jsou seskupeny v logicky členěných blocích (inhalační, potravinový, pediatrický, atopy panel, hmyzí jed). Vyšetření je prováděno imunoblotovou technikou.
 • průtokovou cytometrií je prováděná imunofenotypizace buněk imunitního systému více najdete zde
 • ELISA metodou je vyšetřována intolerance lepku (DEA gliadin IgA, IgG) a tkáňová trans-glutamináza (IgA, IgG)
 • autoprotilátky jsou vyšetřovány metodou nepřímé imunofluorescence (ANA, ds-DNA), nebo typizovány imunoblotem (ENA, ANA/ENA imunoblot)
 • více najdete v Laboratorní příručce – seznam metod zde

  Kontakty

  Jméno
  Vedoucí úseku
  Mgr. Andrea Lipinová
  Úsek imunologie (laboratoř)
  Email
  Vedoucí úseku
  a.lipinova@krevnicentrum.cz
  Úsek imunologie (laboratoř)
  Telefon
  Vedoucí úseku
  558 605 015
  Úsek imunologie (laboratoř)
  558 605 022