Protilátky: Stanovení protilátek IgG z žilní krve
Provozní doba: Po-Pá 6:00 – 13:30
Místo odběru: Odběrový box v 1. patře Krevního centra
Cena: 450 Kč

Odpověď na tvorbu ceny protilátek není úplně jednoznačné a jednoduché.
Cenu testu protilátek Covid-19 tvoří několik položek, které pokud není potřeba, tak neúčtujeme
Pokud zájemce přijde z „ulice“ a nechává se odebrat na středisku Krevního centra ve Frýdku-Místku, do ceny se promítá položka odběru 42,90 Kč, separace séra 20,90 Kč a vlastní vyšetření protilátek za 386 Kč. Tudíž cena je cca 450 Kč.
Pokud pacient přichází se žádankou od lékaře, je cena nižší. Pokud jsou odběry a separace provedeny v rámci jiného vyšetření, nejsou účtovány.