Dovolujeme si Vám a Vašim pacientům nabídnout vyšetření [-2] proPSA a indexu zdravé prostaty (tzv. PHI). Od začátku letošního roku provádíme vyšetření v naší laboratoři bez finanční účasti pacientů (na základě žádanky oprávněného indikujícího lékaře) pro klienty zdravotních pojišťoven ČPZP – 205, OZP – 207, ZP MV – 211, RBP ZP – 213.
Pro klienty jiných zdravotních pojišťoven platí i nadále možnost vyšetření za úhradu.

Index zdravé prostaty PHI

V současné době se používá pro první záchyt karcinomů prostaty sérové stanovení PSA, případně poměru volné isoformy PSA (fPSA) k celkovému PSA (%fPSA) v séru pacienta.

Nyní se tyto možnosti podstatně rozšiřují. Bylo identifikováno několik izoforem volné formy PSA (fPSA) jako prekurzory PSA (proPSA). Ukázalo se, že jedna z těchto forem, [-2]proPSA, je nejvíce specifická pro rakovinu prostaty. Nová souprava Access Hybritech p2PSA měří koncentraci [-2] proPSA v séru.

Pokud výsledky získané tímto měřením zkombinujeme s výsledky Access Hybritech PSA a fPSA, výsledný index (phi–prostate health index, tj. index zdravé prostaty) vykazuje výrazné zvýšení klinické specificity detekce rakoviny prostaty.

Stanovení PHI nabízí:

  • Zvýšení klinické specificity a možnost omezení zbytečných biopsií
  • Výsledky „na míru“ umožňující zhodnotit riziko pro konkrétního pacienta
  • V některých případech možnost zhodnotit agresivitu nádoru