Krevní centrum s.r.o. Frýdek-Místek informuje své dárce krve a krevní plazmy, že dnem 1. září 2017 vyšla v účinnost novela zákona č.254/2017 Sb., kterou se mění zákon č.586/1992 Sb., o daních z příjmu, ve znění pozdějších předpisů, v které se zvyšuje částka ze dvou na tři tisíce korun českých, kterou si může poplatník odečíst od základu daně za odběr krve. Zároveň se zavádí nový odpočet za darování kostní dřeně. Podle přechodného ustanovení se poprvé použije pro zdaňovací období kalendářního roku, ve kterém nabyla účinnost, poplatníci (dárci) si tedy zvýšenou částku za odběr krve nebo zcela novou položku za odběr kostní dřeně budou moci odečítat už za letošní rok.