Součástí laboratorního komplementu Laboratoř Krevního centra ve Frýdku-Místku jsou úseky klinické biochemie, hematologie a imunohematologie, klinické imunologie a sérologie, lékařské genetiky a kontrolní laboratoře.

Laboratoř provádí klinické vyšetření biologického materiálu podle nastavených metodik, které reagují na nejnovější diagnostické trendy, jak pro lékaře našeho zařízení, tak i pro praktické lékaře, lékaře specialisty a zdravotnická zařízení v Moravskoslezském regionu. V laboratorním komplementu se taktéž provádějí virologická vyšetření krve dárců, DNA testování pro určení otcovství a veterinární vyšetření.

Jednotlivé laboratorní úseky disponují moderním technickým, přístrojovým a diagnostickým vybavením, které obsluhuje kolektiv plně kvalifikovaných laborantů pod vedením vysokoškolských odborníků.

Úroveň kvality práce, přesnosti a správnosti vyšetřovacích metod je sledována pomocí systému interní a externí kontroly kvality a taktéž pomocí zpětné odezvy od klientů.

Laboratoř Krevní centrum a její jednotlivé úseky jsou držiteli osvědčení o akreditaci dle ČSN EN ISO 15189:2013 a úsek kontrolní laboratoř je držitelem certifikátu SVP pro výrobce od SÚKL v souladu s článkem 111(5) Směrnice 2001/83/ES a s §13, odst.2, písm.a  bod 3 zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů (zákon o léčivech), ve znění pozdějších předpisů.

Více informací naleznete v Laboratorní příručce.

Kontakt

Jméno
Vedoucí laboratoře
Mgr. Andrea Holubová
Zástupce vedoucího laboratoře
Ing. František Všianský
Email
Vedoucí laboratoře
a.holubova@krevnicentrum.cz
Zástupce vedoucího laboratoře
f.vsiansky@krevnicentrum.cz
Telefon
Vedoucí laboratoře
558 605 015
Zástupce vedoucího laboratoře
558 605 012
Telefon
Příjem biologického materiálu
558 605 024
Centrální vklad
558 605 002 / 731 659 706
Krevní obrazy
558 605 005
Analýza moči
558 605 023
Úsek biochemie
558 605 004
Úsek hematologie
558 605 005
Úsek imunologie
558 605 005
Úsek genetiky
558 605 003 / 604 579 932
Úsek kontrolní laboratoř
558 605 029